Toepassing van AI voor formatief evalueren: Kansen bij Zuyd Hogeschool

Authors
Affiliations
Ellen Domhof, MEd.

Onderwijskundig begeleider aan Zuyd Hogeschool

drs. Joost Elshoff

Onderwijstechnoloog aan Zuyd Hogeschool

dr. Marcel Schmitz

Docent en onderzoeker aan Zuyd Hogeschool

Published

December 6, 2022

Foto: Maurice van den Bosch

In deze sessie zal toegelicht worden welke kansen er zoal liggen voor AI binnen het domein van formatief evalueren. Ellen, Joost en Marcel concretiseren deze kansen door het beschrijven van reeds bestaande en mogelijke toepassingen binnen verschillende academies van Zuyd Hogeschool.

Video Slides