Rubrics (wanneer) zijn ze nuttig als beoordelingsinstrument

Author
Affiliation
dr. Joost van Kordelaar

Docent en onderwijskundig onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam

Published

December 6, 2022

Foto: Maurice van den Bosch

verhogen. Maar is dat wel zo? Opleidingen die rubrics inzetten hebben vaak niet de financiële middelen en expertise voor een uitgebreide kwaliteitscontrole. Bovendien staat binnen het onderwijs en onderwijskunde het praktisch nut van rubrics ter discussie. Voorstanders wijzen op onder andere de transparant geformuleerde toetscriteria en prestatieniveaus in rubrics, terwijl tegenstanders aangeven dat algemeen geformuleerde prestatieniveaus in rubrics vaak niet passen bij individuele verslagen van studenten.

Deze sessie bevat een demonstratie van een computertool om snel een uitgebreide kwaliteitscontrole van rubrics uit te voeren. Daarnaast bevat het de eerste resultaten van vragenlijstonderzoek naar beoordelaarskenmerken die het draagvlak voor rubrics kunnen voorspellen.

Video Slides