De kracht van open standaarden?

Author
Affiliation
Mark Molenaar, MSc.

Eigenaar apenutmize

Published

December 6, 2022

Foto: Maurice van den Bosch

Open standaarden zoals Question & Test Interoperability (QTI) worden doorgaans beschouwd als een defensief mechanisme om uitwisselbaarheid van data tussen aanbieders mogelijk te maken en zodoende “vendor lock-in” te voorkomen en intellectueel eigendom te beschermen. Open standaarden kunnen echter ook gebruikt worden om “best of breed” ecosystemen vorm te geven, waarbij de beste producten van verschillende aanbieders, eventueel aangevuld met eigen ontwikkelde componenten, gecombineerd kunnen worden in een ecosysteem op maat.

In deze sessie krijg je een overzicht van de relevante open standaarden in de wereld van toetsing, hoe deze gebruikt kunnen worden om voor je eigen instelling een ecosysteem op maat te ontwerpen en wat er verder voor nodig is om dit instellingsoverstijgend succesvol te implementeren.

Video Slides