Compensatoir toetsen doorgelicht

Author
Affiliation
dr. Niels Smits

Universitair hoofddocent aan Universiteit van Amsterdam

Published

December 6, 2022

Foto: Maurice van den Bosch

Bij compensatoir toetsen slaagt een student voor een cluster van vakken of een vak met verschillende onderdelen als hij/zij gemiddeld over het cluster of over de onderdelen een voldoende cijfer heeft. In het Nederlandse hoger onderwijs wordt steeds vaker overwogen om over te stappen op compensatoir toetsen. Holistische, ontwikkelgerichte toetsvormen gebruiken ook vaak (impliciet) dit concept. Voor het legitimeren van compensatoire toetsen kunnen verschillende redenen zijn. In deze sessie kijken we vanuit een psychometrisch oogpunt, waarin zaken als betrouwbaarheid en validiteit centraal staan. De sessie reikt je termen en handvatten aan om het gesprek over compensatoir toetsen in je eigen context goed onderbouwd aan te gaan.

Video Slides